CatalàEnglishFrançaisDeutschEspañol

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

1. ORGANITZADOR DEL SORTEIG

El sorteig està organitzat per la Unió de Botiguers de Cambrils. Es desenvoluparà a través d’internet i serà exclusiu per als usuaris majors de 18 anys i residents en territori espanyol

2. DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ

La promoció s’inicia el 5 de desembre de 2020 i acaba el 2 de gener de 2021, a les 15h, hora local.

El sorteig tindrà lloc els dies 5, 12, 19 i 26 de desembre i 2 de gener de 2021, i se seleccionarà de manera aleatòria un guanyador entre totes les persones que s’hagin inscrit com a subscriptors de la web de la UBC des de l’inici i fins les 15h del mateix dissabte en que se celebri el sorteig.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar aquelles persones residents a territori espanyol i majors de 18 anys.

Només podran participar aquells que comptin amb una adreça de correu electrònica operativa.

Els participants hauran de subscriure’s a la web, indicant el seu nom, correu electrònic i municipi de residència, i confirmar la seva subscripció a través de l’enllaç que trebran al seu correu electrònic pocs minuts després del registre. Durant el registre podran també indicar si volen rebre les promocions i descomptes i altres activitats de la Unió de Botiguers i establiments associats al seu correu.

En cas que algun participant es registri amb vàries comptes diferents, només participarà amb una única participació.

4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà el guanyador mitjançant la plataforma Easypromos de manera aleatòria. Serà comunicat a partir del mateig dia a través dels perfils socials de la Unió de Botiguers i la seva web, i també es comunicarà als afortunats a través del correu electrònic facilitat,

El premi consistirà en 1 targeta regal per valor de 25€ que es podrà bescanviar per productes i serveis en els establiments adherits a la Unió de Botiguers de Cambrils fins el 31 de març de 2021. En cap cas serà bescanviat per diners en metàl·lic o qualsevol altre premi, ni pot ser objecte d’alteració.

La cel·lebració del sorteig i la concesió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

En cas que es detecti i evidencii que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases o les dades proporcionades per a participar no fóssin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest promoció.

6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, no ens responsabilitzem de cap circumstància imputable a tercers que pugui afectar al desplegament d’aquesta promoció. Tampoc ens fem responsables de l’ús que faci el participant amb el premi obtingut en aquesta promoció, ni les causes de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o gaudi total o parcial del premi.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant accepta les presents bases legals i autoritza que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer titularitat de la Unió de Botiguers de Cambrils amb finalitat per gestionar el sorteig, difondre i donar publicitat dels seus resultats i tramitar el lliurament del premi.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ubc@ubcambrils.com adjuntant una còpia del document identificatiu.

8. CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals en la mesura que no perjudiqui ni menyscabi els drets dels participants en la promoció.

El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals.

Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturales implica al seu torn l’acceptació de les normes d’ús de la pàgina web i l’acceptació de les seves polítiques.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases es regiran de conformitat amb les lleis autonòmiques competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes. Seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i la UNIÓ DE BOTIGUERS DE CAMBRILS, els jutjats o tribunals de la Ciutat de Reus.